Søk
  • Teatergruppen Masken

Årsmøte 2019


I år, som i alle år, har det vært årsmøte i Teatergruppen Masken!

For anledningen var ‘hjemmet vårt’ Vadlatun pyntet til fest og moro i et fantastisk sirkustema! Med lukten av nypoppet popcorn hengende i lokalet var stemningen virkelig satt for årets møte.


Aktiviteten til Nøstemasken, Minimasken, Vadlatun og Masken (+ ‘Siste båt fra Verven’-prosjektet) ble gjennomgått, til stor begeistring! Det skjer masse spennende i Teatergruppen Masken om dagen – og engasjementet var på topp under årsmøte.

Det var også valg på årsmøte, og det nye styret er følgende:

Leder:                         Linda Berglund Nestleder:                  Jørgen Kaupang-Marthinsen Sekretær:                   Tonje Nilsen Økonomiansvarlig:  Hanne-Marit Rygh Styremedlem:           Reinert Dahl Styremedlem:           Nina Kongsfjell Husleder Vadlatun: Bente Cutmore Figved Vara:                           Gunnar Hofsøy


Vi gleder oss til et nytt og spennende år i Teatergruppen Masken!
0 visninger

Teatergruppen Masken:                                                        MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupang.marthinsen@gmail.com    
                 mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                       UngdomsMasken: 

Anne Bakken                                                                         Kristin Løkeberg
tlf. 916 87 016                                                                        tlf. 926 66 223
annebakken@yahoo.com                                                    mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun: 

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com