Søk
  • Teatergruppen Masken

Tusen takk for støtten!


Vi i Teatergruppen Masken ønsker å takke sponsorene våre som stiller opp selvom forestillingene våre ikke blir gjennomført som planlagt!


Vi vil og rette en stor takk til publikummere som nå velger å ikke få refusert billettene sine. Tusen takk for det, det settes selvsagt stor pris på!


Vi gleder oss allerede nå til å skape kulturopplevelser for Hortensfolk i årene og tiden fremover!


Gjengangeren laget også en sak der Jørgen som leder i Teatergruppen Masken stilte opp, den saken kan du lese her.


Ta vare på hverandre - følg rådene fra FHI - vi sees!

0 visninger

Teatergruppen Masken:                                                        MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupang.marthinsen@gmail.com    
                 mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                       UngdomsMasken: 

Anne Bakken                                                                         Kristin Løkeberg
tlf. 916 87 016                                                                        tlf. 926 66 223
annebakken@yahoo.com                                                    mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun: 

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com