UNGDOMSMASKEN 

Er du over 16, men ikke helt voksen enda? Da er Ungdomsmasken for deg!

UngdomsMasken er Teatergruppen Masken sitt tilbud for teaterengasjert ungdom i Horten og omegn. 

Idag er gjengen i UngdomsMasken rundt 12-15 stykker! Det jobbes med skuespillerteknikk, tekstskriving, produksjonsforståelse

og sang, musikk og bevegelse. 

UngdomsMasken bygges på dugnad av aktører, foreldre og øvrige medlemmer i teatergruppen vår! 

Kontaktperson: Kristin Løkeberg

Teatergruppen Masken:                                         MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com                     mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                    UngdomsMasken

Ellen Arntsen                                                                         Kristin Løkeberg
tlf.                                                                                           tlf. 926 66 223
mail: ellen_grytnes@hotmail.com                                       mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com