For de over 18 år

For de over 16år  

For de mellom 10-16 år

For de mellom 6-10 år

Les mer om stedet vårt

 

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte oss! 

TEATERGRUPPEN MASKEN

Igjennom mange, mange år har særlig to sponsorer støtte oss mye. 

En ekstra stor takk til: 

Teatergruppen Masken:                                                        MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupang.marthinsen@gmail.com    
                 mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                       UngdomsMasken: 

Anne Bakken                                                                         Kristin Løkeberg
tlf. 916 87 016                                                                        tlf. 926 66 223
annebakken@yahoo.com                                                    mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun: 

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com