top of page

Nøstemasken er Teatergruppen Maskens tilbud til barn fra 1.-4.trinn
 
Nøstemasken ble startet av Ingvild Walaas Andersen, sommeren 2004. 
Hun hadde fra starte med seg flere; Monica Wårheim, Line Bregner Saglien, Kristin Myrabø Løkeberg, Anett Saglien og Gabriela Berntzen. 

 
Siden oppstarten i 2004 har Nøstmasken sitt mål vært: "Lek og moro i teaterregi". 

Nøstemasken er et teatertilbud for barn fra 1.-4. trinn og består av cirka 15 barn. 


Nøstemasken har enkle visninger/forestillinger og deltar eller i diverse kulturprosjekter. 
Nøstemasken ledes av et styre og er basert på foreldrenes dugnadsinnsats. 

 
Det er venteliste for å bli med. 
Ved opptak vurderes søknad ut fra alderssammensetning i gruppa og behovet for likevekt i gruppa med tanke på kjønn og geografisk spredning i kommunen. 
Opptak er ved skolestart. 


Ved å sende mail til leder i Nøstemasken settes barnet på ventelisten.
Mailen må innehold: barnets navn, fødselsdato og kontaktinfo til foresatte. 


Kontaktperson: Hilde Gullaker Råknes
Mail: hilde.gullaker@gmail.com 

 

Hovedformålet med Nøstemasken er at barn skal få drive med teater i en trygg, voksenstyrt, setting som styrker gleden ved teater. Lek, musikk, samspill og bevegelse står sentral. I Nøstemasken skal man utforske kreativitet, fantasi og samhandling! 

bottom of page