Nøstemasken er Teatergruppen Maskens tilbud til barn fra 1.-4.trinn

 

NøsteMasken ble startet av Ingvild Walaas Andersen, sommeren 2004. 
Hun hadde fra starte med seg flere; Monica Wårheim, Line Bregner Saglien, Kristin Myrabø Løkeberg, Anett Saglien og Gabriela Berntzen. 

 

Siden oppstarten i 2004 har NøstMasken sitt mål vært: "Lek og moro i teaterregi". 

NøsteMasken er et teatertilbud for barn fra 1.-4. trinn og består av inntil 14 barn. 
Det betales kontigent. 

Hovedformålet med aktiviteten er at barn skal få drive med prosessorienterte teateraktiviteter i en trygg, voksenstyrt setting som styrker gleden ved teater. Lek, musikk, samspill og bevegelse står sentralt. Aktiviteten som skal utvikle kreativitet, fantasi og samhandling ledes av en instruktør

NøsteMasken har enkle visninger/forestillinger og deltar eller i diverse kulturprosjekter. 
NøsteMasken ledes av et styre og er basert på foreldrenes dugnadsinnsats. 

 

Det er venteliste for å bli med. 

Ved opptak vurderes søknad ut fra alderssammensetning i gruppa og behovet for likevekt i gruppa med tanke på jenter og gutter, samt hvor lenge man har stått på venteliste. 
Opptak er ved skolestart. 

Ved å sende mail til leder i NøsteMasken settes barnet på ventelisten.
Mailen må innehold: barnets navn, fødselsdato og kontaktinfo til foresatte. 

Kontaktperson sesong 2019/2020 er Anne Bakken. 

Mail: annebakken@yahoo.com