UngdomsMasken! 

Fra Maskens start i 1981 har det vært flere ungdomsgrupper - på 80- og 90-tallet hadde vi Kost & Mask, mens på 2000-tallet ble det igjen iver til en ny ungdomsgruppe, som fikk navnet UngdomsMasken. 

I 2015 var Teatergruppen Masken for første gang med i DUS - representert ved UngdomsMasken. I den landsomfattende konkurransen hadde gruppa valgt ut stykket 'Bønn for Anna', skrevet av Torun Lian, en nær historie om sorg, savn og kjærlighet. 

Stykket ble satt opp to ganger i Artilleriverkstedet på KJV, der gjengen bak 'Bønn for Anna' var de første til å ha en kulturell begivenhet på det som siden har blitt en av Hortens flotteste kulturarenaer! Senere spilte gjengen i Skien, der de møtte andre i DUS, og fikk hilse på flere av våre gode venner i Teater Ibsen. 

Teatergruppen Masken:                                         MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com                     mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                    UngdomsMasken

Ellen Arntsen                                                                         Kristin Løkeberg
tlf.                                                                                           tlf. 926 66 223
mail: ellen_grytnes@hotmail.com                                       mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com