KARLJOHANSVERN 200 ÅR

I 2018 ble Teatergruppen Masken kontakter og spurt om vi ønsket å bidra i markeringen av 200 år med skipsbygging på Karljohansvern. 

Fra Teatergruppen Masken var Lise Solberg primusmotor, i samarbeid med Jørgen Kaupang-Marthinsen, Inger Jonassen og Alex Luka. Det ble i løpet av våren og forsommeren jobbet frem hele 8 innslag fra Teatergruppen Masken. 

Alle innslag fra Teatergruppen Masken ble skrevet av Lise H. Solberg og Jørgen Kaupang-Marthinsen, til og med sangen som fra Sjømilitærets Korps som ble fremført var i sin tid skrevet av Trygve Dahl! 

En suksess - og ære for oss i Teatergruppen Masken! 

Teatergruppen Masken:                                         MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com                     mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                    UngdomsMasken

Ellen Arntsen                                                                         Kristin Løkeberg
tlf.                                                                                           tlf. 926 66 223
mail: ellen_grytnes@hotmail.com                                       mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com