Mini13

Mini13

Mini15

Mini15

Mini11_edited_edited

Mini11_edited_edited

Mini3

Mini3

Mini1

Mini1

RobinHood_ylva

RobinHood_ylva

Mini8_edited

Mini8_edited

Robin_julian

Robin_julian

RobinHood_juliane

RobinHood_juliane

Mini10

Mini10

robin-i-forkledning

robin-i-forkledning

Mini12

Mini12

RobinHood_jensen

RobinHood_jensen

MiniMasken

MiniMasken er Teatergruppen Maskens tilbud for unge aktører mellom 10 og 16 år!  

Den første barneteaterforestillingen siden slutten av 40-tallet ble spilt på Horten Kino 4. februar 1984. 
Forestillingen "Nattkongeriket" hadde 15 unge aktører under ledelse av Ruth Nygaard og med Wigdis Solberg (da Berglund) som initiativtager og medhjelper. 

Stykket ble spilt inn av barn - for barn, uten noen voksne i rollene. Hovedrollen i stykket, Rudolf, ble spilt av Marika Enstad, som senere valgte å leve av sine ferdigheter på scenen og som siden har hatt store nasjonale oppgaver i både film og på scene. 

Idag er vi et teatertilbud for barn og unge fra 4.trinn og ut ungdomsskolen. Antall medlemmer varierer, men vi pleier å være rundt 25 aktører, ved større prosjekter som utendørsforestillinger har vi vært flere! Vi øver hver onsdag. 

Det betales kontigent. 

Hovedformålet med MiniMasken er å utvikle kreativitet, fantasi og samhandling i en ramme som styrker gleden ved teateraktivitet. Dette arbeidet ledes av en instruktør. Hver sesong har vi en stor produksjon, men vi deltar også i andre kulturprosjekter. 

Noe av det viktigste i MiniMasken er ideen om at "barn og unge spiller teater for andre barn og unge"!

MiniMasken ledes av et styre og er basert på foreldrenes dugnadsinnsats. 

Opptak av nye medlemmer vurderes ut ifra produksjonens størrelse, alderssammensetning i gruppa og et forsøk på å skape balanse i gutter og jenter. 

 

Ved behov for audition går vi ut i Gjengangeren og på egne sosiale medier! 

Kontaktperson sesong 2019/2020: Anne Holcomb

mail: alcnilsen@gmail.com

Teatergruppen Masken:                                         MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com                     mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                    UngdomsMasken

Ellen Arntsen                                                                         Kristin Løkeberg
tlf.                                                                                           tlf. 926 66 223
mail: ellen_grytnes@hotmail.com                                       mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com

RobinHood_juliane