Søk
  • Teatergruppen Masken

"En gave til byen" har premiere 15.november!


Året er 2013 - og årets revy tar for seg "Hotell-problematikk"Aktørene var mer enn klare - og 2013 bød på en stor gjeng med revyaktører!Produksjonsapparatet for årets forestilling kunne fortelle Gjengangeren om stort engasjement og spilleglede denne høste, med både ringrever og helt ferske aktører!


Gjengangeren skrev en flott sak som du kan se nærmere på her!1 visning0 kommentarer

Teatergruppen Masken:                                         MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com                     mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                    UngdomsMasken

Ellen Arntsen                                                                         Kristin Løkeberg
tlf.                                                                                           tlf. 926 66 223
mail: ellen_grytnes@hotmail.com                                       mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com