Søk
  • Teatergruppen Masken

Lenge leve engasjement!


Nytt styre: Stian (sekretær), Nina (styremedlem), Jørgen (leder), Gunnar (vara), Bente (husleder Vadlatun), Hanne Marit (økonomi), Tom André (nestleder), Reinert (styremedlem)


Torsdag 5. mars ble det i Teatergruppen Masken avholdt årsmøte!


På årsmøtet fikk vi høre om all aktiviteten som har vært det siste året, fra Nøstemasken med påskeforestilling på Granly, Minimaskin som hadde en fantastisk flott utendørsforestilling, Ungdomsmasken er oppe og går igjen - og gjengen i Masken har underholdt og representert både nært og fjernt! Fantastisk engasjement - vi gleder oss til 2020!


Vår eminente sekretær gjennom de siste 9 år - Tonje Nilsen - gav seg på topp! Vi takker for lang og tro tjeneste, og gleder oss til at du fortsetter i valgkomiteen!


Tonje mottok også 10-årsmedaljen i Teatergruppen Masken!

Ut av styret gikk vår kjære leder Linda Berglund. Linda skal ta fått på nye og spennende oppgaver, og vi ønsker hun masse lykke til! Hun blir selvsagt ikke helt borte og vil være produksjonsleder for oppsetningen 2021!Nå er nytt styre etablert og på plass - en ivrig, engasjert og sprudlende gjeng som gleder seg til å ta fatt på oppgavene som ligger foran dem!


Lenge leve engasjementet!
0 visninger

Teatergruppen Masken:                                                        MiniMasken: 
Jørgen Kaupang-Marthinsen                                                 Anna Holcomb
tlf. 93842868                                                                          tlf. 982 32 595
mail: jorgen.kaupang.marthinsen@gmail.com    
                 mail: aclnilsen@gmail.com

NøsteMasken:                                                                       UngdomsMasken: 

Anne Bakken                                                                         Kristin Løkeberg
tlf. 916 87 016                                                                        tlf. 926 66 223
annebakken@yahoo.com                                                    mail: kristin.lokeberg@gmail.com

Leie av Vadlatun: 

Bente Cutmore Figved

tlf. 926 63 257
mail: vadlatun@h-nett.no

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com